2022 YKS Sınavı Değerlendirmeleri

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Olarak YKS Değerlendirmelerimiz

Değerlendirmeyi görmek için ilgili derse tıklayınız.

TYT Fizik soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsadığı görülmüştür. TYT Fizik sorularında geçmiş yıllara göre yeni nesil soru tipi oranı düşürülmüştür. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. AYT Fizik soruları, beklendiği gibi klasik sorulardan oluşmuş yeni nesil soru tiplerine rastlanmamıştır. Sorular 11. ve 12. sınıf kazanım ve müfredatlarına uygun sorulardır. Bu yıl da YKS de Fizik soruları belirleyici olacaktır.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni - Celalettin DİNÇ

Tyt kimya soruları müfredata uygun gelmiştir. Temel bilgi düzeyinde kolay-orta seviyede öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardır. Ayt kimya sorularında daha önceki yıllara göre matematiksel işlemlerin yoğunlukta olduğu görülmüştür. 11. sınıf konularının 12.Sınıf konularına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Sorular açık anlaşılır ve müfredat ile uyumludur. bu sınavdaki sorular, alan bilgisi ve bu bilginin kullanımına yönelik analitik beceri isteyen nitelikte orta - zor seviyede idi. sınav, ders bilgisi ve analiz gücü yüksek olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği niteliktedir.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni - Aygül UĞURTAN

Biyoloji dersinde TYT sınavında genel olarak bilgi seviyesinde ve yapilabilecek düzeyde sorular sorulmuştur. AYT sınavında ise zorluk seviyesi iki şık arasında kalınabilecek sorularda var, normal seviyede sorularda var. AYT sınavı TYT sınavına göre daha belirleyici ve seçici sorulardan oluşmaktadır.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni - Gülçin TUZCU

Matematiksel düşünceyi sorgulayan ve matematiksel bilgileri kullanıp yorum yapmayı gerektiren 2021 yılından daha kolay bir sınavdı. Genel olarak orta düzey sorulardan oluşmuş her iki oturumda da iki üç tane belirleyici soru vardı.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni - Çağlar USLU

Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Geometride orta seviyede sorular sorulmuş, Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Geometri Öğretmeni - Fatma TOŞUR

2022 TYT Türkçe testinde soruların müfredata uygun olmakla birlikte dil bilgisi sorularının kolay olduğu; anlam bilgisi sorularının çok uzun olmadığı ancak şıklarda çeldiricilerin güçlü olduğu ve genel olarak birkaç orta düzey soru dışında sınavın üst düzey zorlukta olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu saptanmıştır.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Türkçe Öğretmeni - Şeyma KULAK

AYT’de yer alan divan edebiyatı ile ilgili sorular sınavın belirleyicisi oldu. Sınavda tüm edebi dönemlere ait kazanımların hemen hepsinden soru soruldu. Ayrıca sınavda 6 adet anlama ve muhakeme yeteneğini ölçen paragraf sorusuna yer verildi. Sınavın genel olarak bilgiyi ölçen değil, analiz ve sentez gibi üst düzey beceriler gerektiren nitelikte olduğu görülmüştür.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni - Ayşe PİLANCI

TYT Coğrafya soruları, beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredatını ve ünitelerini kapsadığı görülmüştür. "Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Düzenli olarak çalışan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. AYT Coğrafya soruları, 11. ve 12. sınıf kazanım ve müfredatlarına uygun sorulardır. Müfredatı iyi takip eden, düzenli soru çözen, genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olarak değerlendirilebilir.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni - İbrahim YILDIRICI

TYT Tarih testinde bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan 3’ü yoruma dayalıydı, 2 soru Tarih bilgisinin yanı sıra kavram ve coğrafya bilgisi içeriyordu. Okuduğunu anlama ve kavram bilgisi tarih soruları için belirleyiciydi. Sahabe, yürütme, atama, turfan gibi kelimelerin içerdiği anlamların bilinmesi, ilgili soruların çözümünü daha da kolaylaştırdı. Soru dağılımı, geçen yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da 9’uncu sınıftan iki , 10’uncu sınıftan bir ve 12’nci sınıftan iki soru şeklinde geldi.11.Sınıf konularından soru gelmedi. Özellikle kavram ve coğrafya bilgisi gerektiren soruların belirleyici olduğu görüldü.

AYT-1 Tarih testi, sınavdaki soruların 3’ü değerlendirme ve yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşurken 7 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerektirdi. Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT-1 Tarih testi MEB kazanımlarıyla örtüşmekte olup testin bütününe bakıldığında soruların zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söylemek mümkündür.

AYT-2 Tarih testinin tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan bu bölümün sorularının güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. Osmanlı Tarihi ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir. AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; kazanım dışı soru olmamakla birlikte daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görüldü. Türk Tarihinde dönüm noktası olan antlaşma, savaşlar ve temel kavramları kapsayan kazanımlar üzerinden bir sınav oluşturulduğu ve zorluk derecesinin önceki yıllara göre daha düşük olduğu söylenebilir.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni - Fatih KILCI

Felsefe TYT soruları 10 ve 11’inci sınıf MEB Felsefe müfredatı kapsamındaki konulara uygundur. Sorular, öğrencinin paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisini, ardından da bilgiye dayalı yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdı Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak yorum yapıp, akıl yürütmeyi gerektiren sorulardan oluşturulmuştur. Zorluk düzeyi önceki yıllardaki TYT sınavlarıyla benzer seviyededir.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni - Cüneyt TÜYBEK

Tyt Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun ve işlediğimiz konulardan gelmiştir. Genel olarak okuduğunu anlama ve yorumlama üzerine olup öğrencilerin yapabileceği sorulardır. 1 soru genel kültür sorusu olup orta düzey bir sorudur.

Özel Konya Başak Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeni - Şükrü COŞKUNSU